Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

3599 a71b

suicide–daily:

I don’t think so

May 17 2017

gana
3162 2985
Reposted fromkrzysk krzysk viahavingdreams havingdreams
gana
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
gana
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viatiredeveryday tiredeveryday
9600 3066 500

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatiredeveryday tiredeveryday
gana
3373 8f44

May 16 2017

April 06 2017

gana
1229 44c7 500
Joy Division i Hłasko. zupowo. (Łukasz Orbitowski, opowiadanie z "Wigilijnych Psów")
Reposted fromwhy why vialeksandra leksandra
gana
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialeksandra leksandra
gana
8773 754a 500
Reposted frompierdolony pierdolony vialeksandra leksandra
gana
0234 1f94 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajazzuj jazzuj
gana
2291 0d19 500
Reposted frompesy pesy viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
1505 b70f
gana
2093 6bec
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
gana
0382 9d96 500

March 27 2017

5936 8981 500

carla-enjoys:

Filed under impressive looking black cats

Reposted frombitner bitner viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

March 16 2017

gana
gana
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się "Uwaga: szkło", to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: "Uwaga: drugi człowiek " ?
— Agnieszka Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl